Podmienky používania

Spoločnosť Tesco Stores SR a.s. (ďalej Tesco) Vám poskytnuje oprávnenie prehliadať a sťahovať materiály z týchto internetových stránok za predpokladu neporušovania autorských práv, ktoré sa môžu vzťahovať na akýkoľvek obsah týchto stránok. Zároveň máte plné oprávnenie využívať všetky verejné funkčné prvky týchto stránok.

Tesco nemôže a nebude zodpovedať za žiadne škody spôsobené používaním týchto internetových stránok a ďaľším využíváním ich obsahu. Obsah je poskytovaný tak ako je, bez akýchkoľvek záruk. Napriek tomu venujeme maximálnu pozornosť publikovaným informáciám, nemôžeme vylúčiť ich neplatnosť, prípadne chybu spôsobenú ľudským faktorom pri vkladaní dát či importom z iných zdrojov.

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Prihláste sa do Akadémie mladých a začnite písať príbeh svojej kariéry!

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Kontakt

Tesco Stores SR a.s.
Centrálna kancelária
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava

Webová stránka http://tesco-graduates.sk je určená študentom a absolventom vysokých škôl. Pokiaľ už máte pracovné skúsenosti a záujem o konkrétnu ponuku, navštívte portál Profesia.sk, kde sú uverejnené aktuálne voľné pracovné pozície.

Copyright 2013 TESCO STORES SR, a.s.