Centrálna kancelária

Stavebné oddelenie

Tesco patrí k rýchle rastúcim a mimoriadne inovatívnym spoločnostiam. Stačí pripomenúť také projekty ako prvý nízkoenergetický supermarket v Rajci, prestavba obchodného domu “My“ v Bratislave, vznik nového formátu v Tesco Extra. Poznať budete určite i Tesco čerpacie stanice. Firma rastie nielen s pribúdajúcim počtom obchodov, ale taktiež s množstvom nových nápadov a obchodných formátov.

Veľkou zásluhou na tom má stavebné oddelenie, ktoré zodpovedá za projekty výstavby nových obchodov, ich návrh, design, kompletné vybavenie od výberu dodávateľov a nákupu technických zariadení, cez inštaláciu až po priebežnú údržbu. Stavebné oddelenie taktiež zisťuje komplexnú prestavbu existujúcich obchodov a obchodných centier a stará sa, aby vybavenie a rozloženie zodpovedalo najnovším trendom a požiadavkám zákazníkov.

Zamestnanci stavebného oddelenia sú špecialisti z oblastí financií, architektúry a designu, projektanti, stavební a ekonomickí inžinieri a administratívni pracovníci.

Pre úspešnú kariéru v oddelení logistiky by ste mali spĺňať tieto podmienky:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie bakalárseho alebo magisterského/inžinierskeho stupňa v riadnom dennom štúdiu, maximálne pred dvomi rokmi
  • pokročilá znalosť anglického jazyka
  • záujem o techniku
  • veľmi dobrá znalosť MS Excel
  • komunikačné zručnosti, analytické myslenie
  • proaktívny prístup a ambície viesť v budúcnosti vlastný tím

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Prihláste sa do Akadémie mladých a začnite písať príbeh svojej kariéry!

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Kontakt

Tesco Stores SR a.s.
Centrálna kancelária
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava

Webová stránka http://tesco-graduates.sk je určená študentom a absolventom vysokých škôl. Pokiaľ už máte pracovné skúsenosti a záujem o konkrétnu ponuku, navštívte portál Profesia.sk, kde sú uverejnené aktuálne voľné pracovné pozície.

Copyright 2013 TESCO STORES SR, a.s.