Centrálna kancelária

Personálne oddelenie

Tesco je so svojimi takmer 10 000 zamestnancami 3.najväčším súkromným zamestnávateľom v republike. Jedným z hlavných cieľov spoločnosti sú práve spokojní zamestnanci, ktorí majú tie najaktuálnejšie nástroje a schopnosti potrebné k splneniu všetkých požiadaviek zákazníkov. Preto popri tradičných činnostiach personálneho oddelenia neustále vytvára a skvalitňuje procesy, ako sú napríklad kariérne plánovanie, riadenie výkonnosti či rozvoj zamestnancov. A práve možnosť nastaviť a ovplyvniť personálne procesy, aby spoločnosť takýchto rozmerov fungovala efektívne, je pre toto oddelenie každodennou výzvou!

Pre úspešnú kariéru na personálnom oddelení by ste mali spĺňať tieto podmienky:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie bakalárskeho alebo magisterského/inžinierskeho stupňa v riadnom dennom štúdiu, maximálne pred dvomi rokmi
  • pokročilá znalosť anglického jazyka
  • študijný odbor alebo predchádzajúce skúsenosti v HR oblasti - výhodou
  • komunikačné schopnosti, analytické myslenie, dobrá orientácia v MS Excel
  • proaktívny prístup a ambície viesť v budúcnosti vlastný tím

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Prihláste sa do Akadémie mladých a začnite písať príbeh svojej kariéry!

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Kontakt

Tesco Stores SR a.s.
Centrálna kancelária
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava

Webová stránka http://tesco-graduates.sk je určená študentom a absolventom vysokých škôl. Pokiaľ už máte pracovné skúsenosti a záujem o konkrétnu ponuku, navštívte portál Profesia.sk, kde sú uverejnené aktuálne voľné pracovné pozície.

Copyright 2013 TESCO STORES SR, a.s.