Centrálna kancelária

Logistika

Tesco predstavuje mimoriadne rozsiahly logistický a distribučný systém. Jeho jadro tvoria dodávky od obchodných partnerov na jednej strane a zásobovanie všetkých obchodov našej siete na strane druhej. Riadenie toku zásob od dodavateľov k zákazníkovi musí prebiehať s maximálnou efektivitou, aby kupujúci mali tovar vždy k dispozícii v zodpovedajúcej kvalite i kvantite. Koordinovať systém, v ktorom prúdia stovky milionov kartónov, je nesmierne zložité a vyžaduje nielen špičkové technológie, ale i perfektne fungujúci tím so schopnými manažérmi. Naše distribučné centrá: DC Beckov a DC Prešov v Slovenskej republike patria k absolútnej špičke.

Pre úspešnú kariéru v oddelení logistiky by ste mali spĺňať tieto podmienky:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie bakalárskeho alebo magisterského/inžinierskeho stupňa v riadnom dennom štúdiu, maximálne pred dvomi rokmi
  • pokročilá znalosť anglického jazyka
  • veľmi dobrá znalosť MS Excel
  • zameranie na výsledok, analytické myslenie
  • proaktívny prístup a ambície viesť v budúcnosti vlastný tím

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Prihláste sa do Akadémie mladých a začnite písať príbeh svojej kariéry!

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Kontakt

Tesco Stores SR a.s.
Centrálna kancelária
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava

Webová stránka http://tesco-graduates.sk je určená študentom a absolventom vysokých škôl. Pokiaľ už máte pracovné skúsenosti a záujem o konkrétnu ponuku, navštívte portál Profesia.sk, kde sú uverejnené aktuálne voľné pracovné pozície.

Copyright 2013 TESCO STORES SR, a.s.