Centrálna kancelária

Komerčné oddelenie

Rozhodnutia, ktoré robíme v rámci komerčného oddelenia, priamo ovplyvňujú všetky naše obchody. Naším cieľom je spokojný zákazník, ktorý u nás nakúpi široký sortiment za prijateľné ceny. Sledujeme aktuálne trendy a rozhodujeme o výbere optimálneho sortimentu, spolupracujeme na tvorbe ceny vrátane akčných ponúk a predovšetkým vyjednávame podmienky s dodávateľmi. Sme zodpovedný za udržateľné marže a zabezpečenie finančných výsledkov spoločnosti. Naša práca nie je mnohokrát jednoduchá, ale sú to práve tieto výzvy, ktoré nás najviac bavia.

 

Pre úspešnú kariéru na komerčnom oddelení by ste mali spĺňať tieto podmienky:

  • Pokročilá znalosť anglického jazyka
  • Ukončené vysokoškolské vzdelanie bakalárskeho alebo magisterského/inžinierskeho stupňa v riadnom dennom štúdiu, maximálne pred dvomi rokmi
  • Odbor štúdia či predchádzajúca skúsenosť v oblasti obchodu/nákupu výhodou
  • Silné komunikačné a vyjednávacie schopnosti, odolnosť voči stresu, zameranie na výsledok
  • Dobrá orientácia v MS Excel
  • Proaktívny prístup a ambície viesť v budúcnosti vlastný tím

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Prihláste sa do Akadémie mladých a začnite písať príbeh svojej kariéry!

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Kontakt

Tesco Stores SR a.s.
Centrálna kancelária
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava

Webová stránka http://tesco-graduates.sk je určená študentom a absolventom vysokých škôl. Pokiaľ už máte pracovné skúsenosti a záujem o konkrétnu ponuku, navštívte portál Profesia.sk, kde sú uverejnené aktuálne voľné pracovné pozície.

Copyright 2013 TESCO STORES SR, a.s.