Centrálna kancelária

Financie

Tesco znamená veľké čísla. V Slovenskej republike pracujeme s obratom presahujúcim 1,5 miliardy eur, celosvetovo dokonca takmer 68 miliárd libier. K oddeleniu financií neodmysliteľne patria finančné analýzy, reporting, plánovanie, či vyhodnocovanie investícií. Vedľa tradičných disciplín potrebných pre riadenie spoločnosti sa ale sústredíme tiež na množstvo inovačných programov pre zlepšenie služieb pre našich zákazníkov. Oddelenie financií hrá kľúčovú rolu v oblasti podpory správnych rozhodnutí v našej spoločnosti. Staňte sa i Vy jeho súčasťou!

Pre úspešnú kariéru v oddelení financií by ste mali spĺňať tieto podmienky:

  • Pokročilá znalosť anglického jazyka
  • Ukončené vysokoškolské vzdelanie bakalárskeho alebo magisterského/inžinierskeho stupňa v riadnom dennom štúdiu, maximálne pred dvomi rokmi
  • Odbor štúdia či predchádzajúca skúsenosť v oblasti financií - výhodou
  • Analytické myslenie, veľmi dobrá orientácia v MS Excel
  • Proaktívny prístup a ambície viesť v budúcnosti vlastný tím

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Prihláste sa do Akadémie mladých a začnite písať príbeh svojej kariéry!

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Kontakt

Tesco Stores SR a.s.
Centrálna kancelária
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava

Webová stránka http://tesco-graduates.sk je určená študentom a absolventom vysokých škôl. Pokiaľ už máte pracovné skúsenosti a záujem o konkrétnu ponuku, navštívte portál Profesia.sk, kde sú uverejnené aktuálne voľné pracovné pozície.

Copyright 2013 TESCO STORES SR, a.s.