Reálne príbehy

„Marek Slanina – CE manažér  prevencie strát a bezpečnosti

Marek nastúpil do absolventského programu v roku 1998, v rámci ktorého si vyskúšal viaceré činnosti. Pritom však pôsobil nielen na Slovensku, ale nové skúsenosti zbieral aj vo Veľkej Británii. 

Počas programu sa ukázalo, že Marek má manažment priam v krvi. Po ukončení absolventského trainee programu zastával pozíciu manažéra v otváracom tíme, ktorú neskôr vystriedal za post manažéra čerstvých potravín v hypermarkete.

Významným skokom v jeho kariére bolo získanie postu riaditeľa obchodu pre hypermarkety. Postupne pôsobil na tejto pozícii vo viacerým mestách Slovenska ako napríklad Prievidza, Dubnica, Trenčín, Bratislava – Petržalka a Bratislava – Lamač.  

Je to aj vďaka absolventskému programu, ktorý umožnil Marekovi dopracovať sa až na súčasnú pozíciu Manažéra prevencie strát a bezpečnosti SR. 

Metodicky viedol tím oblastných manažérov prevencie strát so zámerom zamedziť stratám na obchodoch. Za jeden z jeho najväčších úspechov možno považovať, že za posledné roky sa jeho tímu podarilo znížiť neznáme straty o viac ako 50%.“

V súčasnosti pôsobí v pozícii CE manažéra prevencie strát a bezpečnosti a manžuje túto oblasť v štyroch krajinách, Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko.

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Prihláste sa do Akadémie mladých a začnite písať príbeh svojej kariéry!

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Kontakt

Tesco Stores SR a.s.
Centrálna kancelária
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava

Webová stránka http://tesco-graduates.sk je určená študentom a absolventom vysokých škôl. Pokiaľ už máte pracovné skúsenosti a záujem o konkrétnu ponuku, navštívte portál Profesia.sk, kde sú uverejnené aktuálne voľné pracovné pozície.

Copyright 2013 TESCO STORES SR, a.s.