Reálne príbehy

Ivana Daňková- Oblastná manažérka HM SR

Po skončení štúdia nastúpila Ivana na svoju kariérnu cestu, ktorú odštartovala ako exelistka v Košiciach. 

Po 4- mesačnom tréningu prijala pozíciu manažérky suchých potravín v Hypermarkete Michalovce. Hoci v rámci jedného hypermarketu vystriedala viaceré pozície, obchodnému reťazcu Tesco ostala verná až dodnes.

Po troch rokoch strávených na pozícii obchodnej manažérky na oddeleniach čerstvých potravín, trvanlivých potravín a nepotravinového tovaru sa v septembri 2005 zúčastnila štvormesačného tréningu „Riaditeľ v zácviku“, počas ktorého nadobudla množstvo praktických skúseností a zručností. Tie jej zaistili zaslúžený postup na post riaditeľky hypermarketu v Michalovciach. Na danej pozícii sa však dlho neohriala, keďže sa po pol roku pôsobenia v pozícii rozhodla odísť na materskú dovolenku.

Svojej pozícii zostala verná aj napriek prestávke venovanej starostlivosti o dcérku a v decembri 2007 sa opäť vrátila k riaditeľskej pozícií.

 Neustála túžba po sebarealizácii v spojení so skvelými manažérskymi schopnosťami jej nedovolili prerušiť kariérny postup a doviedli ju až do mesta Košice, kde sa opäť ujala pozície riaditeľky hypermarketu.

V súčasnoti pôsobí ako oblastná manažérka pre hypermarkety SR - východná oblasť.

Ivaniným životným krédom je nenechať sa vytočiť maličkosťami, ale snažiť sa spríjemniť deň ľuďom okolo seba. Je živým dôkazom toho, ako môže žena obsadiť aj tie najvyššie manažérske pozície, ktoré bývajú obsadzované predovšetkým mužmi. Zvládať rolu matky a zároveň riaditeľky veľkého hypermarketu môže byť pre niekoho výzvou, ktorú Ivana hravo zvládla.“

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Prihláste sa do Akadémie mladých a začnite písať príbeh svojej kariéry!

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Kontakt

Tesco Stores SR a.s.
Centrálna kancelária
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava

Webová stránka http://tesco-graduates.sk je určená študentom a absolventom vysokých škôl. Pokiaľ už máte pracovné skúsenosti a záujem o konkrétnu ponuku, navštívte portál Profesia.sk, kde sú uverejnené aktuálne voľné pracovné pozície.

Copyright 2013 TESCO STORES SR, a.s.