Priebeh Akadémie mladých

Cieľom Akadémie mladých je pripraviť účastníkov na prevzatie role manažéra obchodnej jednotky. Priebeh programu kopíruje prirodzený proces učenia – postupuje sa od všeobecnejšej problematiky k podrobnostiam, od jednoduchších činností k náročným a zodpovedným úlohám.

Každý absolvent začína na určenej obchodnej prevádzke zaučením sa do všetkých rutín a procesov od pracovníka obchodnej prevádzky, cez kontrolóra zásob, vedúceho zmeny až po manažéra obchodnej prevádzky. Zoznámi sa so všetkými činnosťami, s ktorými sa v priebehu svojho ďaľšieho pôsobenia v Tesco bude znovu stretávať, a ktoré bude raz svojou prácou ovplyvňovať či riadiť. Absolventi programu majú možnosť nahliadnuť do spôsobu prevádzky obchodných jednotiek rôznych formátov a distribučného centra.

Potom zvládnutí všetkých neriadiacich pozícií v rámci štruktúry obchodu nasleduje niekoľkotýždňový tréning, v priebehu ktorého sa absolvent pripravuje na prevzatie zodpovednosti v rámci samostatnej roly vedúceho zmeny. Jedná sa o reálnu zodpovednosť za zverený úsek a za tím spolupracovníkov. 

V priebehu programu je kladený dôraz na získanie čo najširšieho záberu skúseností, preto absolventi nikdy nezostávajú zaradení v škatuľke svojej prvej funkcie. Naopak. Poznajú nielen rôzne pozície a oddelenia, ale tiež formáty obchodov. V Tesco túto „výmenu“ označujeme ako TWIST. 

Po TWISTE nasleduje obdobie prípravy na ďaľšiu pozíciu, tentokrát s výrazne rozšírenou zodpovednosťou. V podstate už ide o tréning na pozíciu, ktorú bude absolvent vykonávať i po ukončení programu. Bude zodpovedný za vlastný tím ľudí a konkrétny obchod. Ešte v priebehu programu sa stanete manažérom obchodnej prevádzky. Vašou úlohou bude riadiť a motivovať tím ľudí a viesť konkrétnu obchodnú prevádzku.

Nič nenechávame na náhodu! To, čo Vás čaká po ukončení programu, plánujeme s potrebným predstihom. Po dokončení všetkých aktivít naviažete na skúsenosti a znalosti, ktoré ste v priebehu programu získali. V závislosti na Vašich preferenciách, schopnostiach a mobilite nastúpite na pozíciu manažéra v niektorom z našich obchodných prevádzok v rámci Slovenska.

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Prihláste sa do Akadémie mladých a začnite písať príbeh svojej kariéry!

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Kontakt

Tesco Stores SR a.s.
Centrálna kancelária
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava

Webová stránka http://tesco-graduates.sk je určená študentom a absolventom vysokých škôl. Pokiaľ už máte pracovné skúsenosti a záujem o konkrétnu ponuku, navštívte portál Profesia.sk, kde sú uverejnené aktuálne voľné pracovné pozície.

Copyright 2013 TESCO STORES SR, a.s.