Koho hľadáme?

Budúci riaditelia našich obchodov a oddelení centrálnej kancelárie, či dokonca CEO!

Sú to aj Vaše ambície?

Ste ideálny kandidát, ak máte: 

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II.stupňa, maximálne 2 roky od ukončenia štúdia v dennej/prezenčnej forme
  • angličtinu na komunikatívnej úroni (úroveň A2/B1)
  • chuť cestovať a sťahovať sa za prácou po celej SR
  • proaktívny prístup a ambície viesť vlastný tím
  • zameranie na zákazníka a záujem o oblasť maloobchodu
  • silné komunikačné zručnosti, organizačné schopnosti, odolnosť voči stresu, zdravé sebavedomie

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Prihláste sa do Akadémie mladých a začnite písať príbeh svojej kariéry!

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Kontakt

Tesco Stores SR a.s.
Centrálna kancelária
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava

Webová stránka http://tesco-graduates.sk je určená študentom a absolventom vysokých škôl. Pokiaľ už máte pracovné skúsenosti a záujem o konkrétnu ponuku, navštívte portál Profesia.sk, kde sú uverejnené aktuálne voľné pracovné pozície.

Copyright 2013 TESCO STORES SR, a.s.