FAQ

Môžem poslať svoj životopis aj poštou?

Pokiaľ je to možné, preferujeme elektronickú formu komunikácie.

Nezabudnite však na priloženie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov v zmysle platnej legislatívy. Bez neho, žiaľ, nemáme oprávnenie pracovať s Vašim životopisom a ten bude musieť byť skartovaný.

O aký druh pracovného pomeru ide?

Management trainee program Graduate je zamestnaním na hlavný pracovný pomer s dobou určitou na 1 rok, spravidla od septembra do augusta.

Čo sa so mnou bude diať po skončení trainee programu?

Po dokončení všetkých aktivít nadviažete na skúsenosti a znalosti, ktoré ste získali vpriebehu programu. V závislosti na Vašich preferenciách a schopnostiach nastúpite na pozíciu manažéra v niektorom z našich obchodov alebo koordinátora/špecialistu/manažéra v jednom z oddelení centrálnej kancelárie Tesco v Bratislave. 

Aký rozvoj zamestnancom ponúkate?

Predovšetkým ide o veľmi dôkladné poznanie oblasti maloobchodu, princípov fungovania veľkej spoločnosti a získania skúseností s riadením vlastného tímu ľudí. To ale nie je všetko. Preniknete aj do ďaľších častí spoločnosti, či už ide o obchodné jednotky iných formátov, distribučné centrá či jednotlivé oddelenia centrálnej kancelárie. Zúčastníte sa aktuálne prebiehajúcich projektov a absolvujete množstvo školení manažérskych zručností. Na Vašom rozvoji sa v rámci kariérneho sponzoringu budú podieľať priamo zástupcovia top managementu i pracovníci širšieho vedenia, s ktorými absolvujete viacero formálnych i neformálnych stretnutí.

Aké sú možnosti postupu v rámci spoločnosti Tesco?

Možnosti postupu sú veľmi široké. Podporujeme kariérny postup ako vertikálny, tak aj horizontálny v rámci celej spoločnosti. Pozície administrátorov, koordinátorov a špecialistov sú dobrými odrazovými mostíkmi pre získanie prehľadu a skúseností na manažérske pozície v oddeleniach centrálnej kancelárie. Na prevádzkach je skúsenosť s manažérskou pozíciou nevyhnutná napríklad pre výkon pozície riaditeľa obchodu. Všeobecne predpokladáme, že v priebehu Roka sa stanete manažérom obchodnej prevádzky a v horizonte 3-5 rokov od nástupu do programu prevezmete pozíciu riaditeľa obchodu či manažérsku pozíciu v centrálnej kancelárii. Záleží iba na Vašich schopnostiach a iniciatíve. Všetci v Tesco sú pripravení Vaše úsilie podporiť. 

V akých oboroch môžem po skončení programu pôsobiť?

Záleží predovšetkým na Vás, akým smerom budete chcieť svoju kariéru profilovať. Vždy sa usilujeme o to, aby sme spoločne našli uplatnenie, ktoré bude maximálne rešpektovať Vaše schopnosti, nadanie, záujmy a zároveň bude prínosom pre Tesco. Môže sa jednať o management obchodných jednotiek alebo oddelení centrály ako marketing, financie, komerčné oddelenie (nákup), personálne oddelenie, logistiku, stavebné oddelenie, akvizície, vyhľadávanie nových lokalít, hodnotenie kvality potravín, internú a externú komunikáciu a celý rad ďaľších oborov.

Budem počas programu stále na rovnakej obchodnej jednotke?

Cieľom programu je zoznámiť Vás nielen s konkrétnou obchodnou jednotkou, ale tiež rôznymi formátmi a "životnými" štádiami obchodu. Preto navštívite tiež ďaľšie jednotky iných formátov.. Súčasťou programu sú tiež tréningové dni, kde sa dozviete zaujímavé informácie o ostatných častiach spoločnosti, prehĺbite svoje prevádzkové znalosti a získate dôležité informácie potrebné k motivujúcemu a efektívnemu vedeniu ľudí. 

Je súčasťou programu stáž v zahraničí?

V rámci programu nie je plánovaná stáž v zahraničí, ale budete mať možnosť stretnúť sa s kolegami v Graduate programe z Maďarska, Poľska, Slovenska a Česka na spoločných CE stretnutiach.

Kedy je možný nástup do programu?

Nástup do programu je vždy raz ročne, v septembri. Nábor prebieha už od februára. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom on-line formulára tu.

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať buď emailom na adrese lbaksova@sk.tesco-europe.com alebo nás tiež môžete stretnúť na kariérnych dňoch na univerzitách alebo veľtrhoch práce. 

Koľko trainees približne hľadáte?

Každý september prijímame do pracovného pomeru približne 5 - 10 absolventov.

Ako prebieha výberové konanie?

Výberové konanie sa skladá z niekoľkých kôl. Prvným kolom je screening prijatých prihlášok a životopisov, nasleduje test z anglického jazyka, telefonické interview, osobné stretnutie, SHL a EQ testovanie a záverečným kolom je celodenné assessment centre. Výberový proces sa snažíme uzavrieť vždy do konca júna. Absolventi tak majú možnosť užiť si „posledné leto“ s kľudom a istotou budúceho zamestnania. 

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Prihláste sa do Akadémie mladých a začnite písať príbeh svojej kariéry!

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Kontakt

Tesco Stores SR a.s.
Centrálna kancelária
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava

Webová stránka http://tesco-graduates.sk je určená študentom a absolventom vysokých škôl. Pokiaľ už máte pracovné skúsenosti a záujem o konkrétnu ponuku, navštívte portál Profesia.sk, kde sú uverejnené aktuálne voľné pracovné pozície.

Copyright 2013 TESCO STORES SR, a.s.